Johann W - packaging

   Johann W.

    vinařství

Lokalita, její zeměpisná poloha a charakter, přírodní podmínky, množství sráže, složení půdy, historie a kvalita vinohradu, lidský přístup a procesy při zpracování, To všechno jsou důležité faktory, které se projevují na výsledné chuti a kvalitě vína, stejně tak ve vizuálním zpracování nového packagingu vinařství. 

Johann W - packaging
Johann W - packaging
Johann W - packaging
Johann W - packaging
Johann W - packaging

Koncept

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Curabitur bibendum justo non orci. Duis ante orci, molestie vitae vehicula venenatis, tincidunt ac pede.

Packaging

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Curabitur bibendum justo non orci. Duis ante orci, molestie vitae vehicula venenatis, tincidunt ac pede.
Johann W - packaging
Johann W - packaging
Johann W - packaging