sal.jpg

  Filmový

  jazyk

Vizuální koncept pro Kino Pilotů

   Kino Pilotů

Kino Pilotů bylo založeno v 30. letech Asociací československých letců a původní kapacita kina byla 300 míst.  V 90. letech se kino využívalo různě - byly tu koncertní sály nebo squashové kurty. V roce 2016 se vrátilo ke svému původnímu účelu a otevřelo své prostory filmovým divákům.

   Vítejte

   ve světě

   Pilotů

Ikonické pražské kino Pilotů (stejně jako kino Aero) založil aviatik, proto logotyp a set tematických ikon vychází z motivu letectví a kinematografie.

   Mluvme

   filmovým

   jazykem

 

Filmová titulka se jako věčný fenomén vyvíjí desítky let a nikdy nezestárne. Prostřednictvím filmové titulky můžeme odkazovat na notoricky známé snímky a scény, různě je parafrázovat nebo vytvářet zcela nové "filmové  situace" a zajímavým způsobem komunikovat s divákem.