Vkontextu bylo založené v roce 2017 designerem Ondřejem Valou, tvoří tým několika zkušených designerů a externích profesionálů. Jsme přesvědčeni, že s menším studiem lze hrát velké divadlo aneb kvalita týmu a práce spočívá v jeho sehranosti a nasazení. Ano, chceme zůstat malí, abychom nabídli to nejlepší.

Naše galerie je energickým prostorem, kreativním studiem, galerií našich prací a místem, kde se potkáváme s klienty, kde prezentujeme své nápady. Najdete zde spoustu ukázek našich návrhů, realizací, tiskovin a jejich forem, materiálů a hlavně - dobrý kafe!

Součástí studia je fotoatelier a kreativní dílna, který nám umožňuje komfort v manuální práci s produktovou i portrétní fotografií, experimentální grafikou či malbou.

Naše práce a komunikace s klientem ja založena na osobním přístupu majitele Ondřeje, případně hlavního designera - spoluautora práce nebo produkčního. Díky velikosti týmu nepotřebujeme další spojku, nedochází tak k chybné interpretaci a nedorozuměním, proces práce je efektivní a klient jedná dlouhodobě s jedním, maximálně dvěma patnery.

Všechny koncepty a návrhy, které studio opouští, mají svoji filozofii a jsou vždy promyšlené. Kreativní výstupy jsou do detailu zpracovány, navrhovány nebo supervizovány majitelem studia. Věříme, že jen tak je možné docílit vysoké a konzistentní kvality.

*

*   Všem accountům se předem omlouváme...