Vkontextu logo černé X
Vkontextu logo černé X
Vkontextu logo černé X
Vkontextu logo černé X
šipka odkazující na vrch stránky

projekty · typocenter

Vizuální typografický koncept postavený na unikátním tvarosloví daného písma.

Typografický
experiment

ZADÁNÍ

Středové umístění písmen z abecedy jednoho fontu vedlo k sérii pozoruhodných vizuálů, jejichž výsledek vždy závisel na druhu a tvarosloví zvolené typografie.

ZADAVATEL
Vkontextu
KATEGORIE
Design
SLUŽBY
Vizuální koncept  ·  Realizace výstavy

Realizace

V rámci konceptu bylo vytištěno několik sérií těchto vizuálů v barevných i monochromatických sérií a prezentovány formou výstav.

SLUŽBY
Vizuální koncept  ·  Realizace výstavy
AUTOŘI PROJEKTU
Ondřej Vala design